เครื่องปิดขอบ

บริษัท ไทยนาโกย่าแมชชินเนอรี่ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายและนำเข้าทั้งเครื่องติดขอบตรง เครื่องติดขอบโค้งที่ใช้กับงานไม้ทุกประเภท หากลูกค้าสนใจเครื่องปิดขอบนอกเหนือจากที่มีนำเสนอ สามารถแจ้งข้อมูลที่ต้องการได้ เราพร้อมนำเสนอเครื่องที่เหมาะกับการใช้งานของลูกค้า