เครื่องไสไม้ 4-Side 6 Spindle Moulder

MODEL: KP6-230S

BRAND: SK Machinery